Brandforhold

Sommerhusets ydervægge, bærende vægge, søjler, bjælker og lignende konstruktioner skal udføres, så de er branddrøje i mindst 30 minutter - bygningsdel klasse R 30 (BD-bygningsdel 30).

Mod tagrum, der ikke kan udnyttes, kan vægge og loftskonstruktioner dog udføres mindst som beklædning klasse K1 10 D-s2,d2 (klasse 2 beklædning) med mindst 50 mm isolering af mindst materiale klasse D-s2,d2 (klasse B materiale). Mod stråtag og lignende tagdækninger, der ikke er tagdækning klasse BROOF(t2) (klasse T tagdækning), skal vægge og loftskonstruktioner altid udføres mindst som klasse REI 30 (bærende BD-bygningsdel 30).

Eksempel på klasse REI 30 (BD-væg 30, bærende) Inderst 13 mm gipskartonplade. Dernæst mindst 45x70 mm træstolper med højst 600 mm centerafstand. Mindst 70 mm fastholdt mineraluld i pladeform. Vindtæt afdækning af 12 mm asfaltimprægneret træfiberplade. 19 mm brædder på klink med mindst 25 mm overlæg. Der må ikke være lodret hulrum mellem brædder og træfiberplade.

Udvendige overflader på ydervægge skal udføres mindst som beklædning klasse K1 10 D-s2,d2 (klasse 2 beklædning). En beklædning klasse K1 10 D-s2,d2 (klasse 2 beklædning) kan f.eks. være 21 mm sammenpløjede brædder.

Indvendige væg- og loftsoverflader skal udføres mindst som beklædning klasse K1 10 D-s2,d2 (klasse 2 beklædning)

Når der anvendes isoleringsmaterialer, er det vigtigt, at de anvendes på en sådan måde, at det ikke medfører en øget brandrisiko. Isoleringsmaterialer, der opfylder kravene til materiale klasse B-s1,d0 (klasse A materiale) kan anvendes uden begrænsninger.

Røgalarmanlæg

Hvert sommerhus skal udføres med røgalarmanlæg, som er tilsluttet strømforsyningen og med batteribackup.

Isoleringsmaterialer skal mindst være klasse A materiale, medmindre konstruktionen er godkendt af ETA-Danmark A/S. Isoleringsmateriale, der ikke er klasse A materiale, kan dog uden godkendelse anvendes i f.eks. hule mure, terrændæk, krybekælderdæk samt ydervægge, hvis udvendige eller indvendige isolering er dækket med mindst klasse 1 beklædning.


Redningsåbninger

Både beboelsesrum og køkkener, der er indrettet i selvstændige rum, skal have en redningsåbning direkte til det fri. Det kan være vindue, dør eller lem.